Parowóz Ol49-29

                Parowóz typu Ol49, o numerze kolejowym 29 i fabrycznym 2631 wybudowano w Fabryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie w 1952 roku, na skutek zamówienia Nr KM6/5701/51 z dnia 21.12.1951 roku. W fabryce dołązcono do niego tender typu 25D49, z numerem kolejowym 37 i fabrycznym 0826. W trakcie służby dołączano do niego inne tendry tego typu, o numerach inwentarzowych kolejno: 14, 79 i 97; (obecny bez numeru).
                Oddany na stan lokomotywowni Kutno rozpoczał służbę 20 października 1952 roku. Zakończył ją natomiast po ponad czterdziestu jeden latach, w ełckim oddziale lokomotywowni Białystok (MDO Ełk), skreślony z jej stanu 4 czerwca 1993 roku, na mocy decyzji Dyrekcji Generalnej PKP numer KM3sc-639-04/93, z zakazem złomowania. W trakcie swojej pracy na szlakach PKP parowóz przejechał łącznie 2 880 034 km (wg danych z "Formularza Parowozu").
                Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy lokomotywownią Białystok i Urzędem Gminy w Starych Juchach, 6 czerwca 1997 r. zdecydowano o ustawieniu go jako pomnika na stacji Stare Juchy.
Akcja ustawiania parowozu miała miejsce 9 października 1997 roku.
                Dla zainteresowanych obejrzeniem parowozu: stacja położona 18 km od Ełku, przy linii Ełk - Korsze - Olsztyn, parowóz ustawiony jest po lewej stronie torów jadąc z kierunku Ełku, ok. 200 m przed budynkiem stacyjnym. Więcej informacji o parowozie - poniżej.


Podstawowe dane: parowóz, tender, przebieg służby
Szczegółowe dane techniczne parowozu i tendra
Naprawy parowozu (główne, średnie, rewizyjne...)
Wszystkie miesięczne przebiegi (1953-1991) + krótka statystyka
Ważniejsze rekonstrukcje i przebudowy
Zdjęcia - Ełk i Stare Juchy 1993-2001
Akt zakwalifikowania parowozu do służby (z oryginału)

Strona kolejowa Michała Kaweckiego
Stare Juchy - gmina i miejscowość na Mazurach


Tekst i wykonanie: Michał Kawecki