Ważniejsze rekonstrukcje i przebudowy parowozu Ol49-29

1. ZNTK Piła - Naprawa średnia od 9.11.1961 do 30.12.1961

Rekonstrukcje i modernizacje: Przyrząd do badania szczelności elementów kotła, klapy pomostu, część mechaniczną hamulca oraz instalację elektryczną wg nowej dokumentacji.

2. ZNTK Piła - Naprawa główna od 8.10.1963 do 15.11.1963

Rekonstrukcje i modernizacje: Lampy sygnałowe sztuk 2, skrzynie rozdzielczą do oświetlenia parowozu, zdmuchiwacz sadz, urządzenia do odmulania z budki maszynisty.

3. ZNTK Piła - Naprawa średnia od 22.05.1965 do 19.06.1965

Rekonstrukcje i modernizacje: Uzupełnienie instalacji elektrycznej lamp sygnałowych sztuk 4, zdmuchiwacze sadzy.

4. ZNTK Piła - Naprawa średnia od 10.02.1967 do 15.03.1967

Rekonstrukcje i modernizacje: Zabezpieczenie drzwi dymnicy, zabezpieczenie półwózka, smoczek Nathana.

5. ZNTK Piła - Naprawa średnia od 11.05.1972 do 10.06.1972

Rekonstrukcje i modernizacje: Założono urządzenie do samoczynnego hamowania parowozu, odgarniacze przednie z lemieszem, wzmocnienie resorów osi tocznych.

6. ZNTK Piła - Naprawa średnia od 5.12.1973 do 17.01.1974

Rekonstrukcje i modernizacje: Rekonstrukcja krzyżulców.

7. ZNTK Piła - Naprawa główna od 22.01.1976 do 28.02.1976

Rekonstrukcje i modernizacje: Popielnik zamontowano wg nowej rekonstrukcji. Pokrycie dachu budki maszynisty nową blachą.


| Powrót do strony Ol49-29 |   | Strona kolejowa Michała Kaweckiego |   | Strona  Starych Juch |