Uzupełnienie do statystyki kolei w województwie warmińsko-mazurskim, Okręgu Kaliningradzkim (Rosja) i Rejonie Kłajpedy (Litwa):
Okręg Kaliningradzki (Królewiecki) - Rosja
Nazwy miejscowości: polskie / niemieckie / rosyjskie (w kolejności alfabetycznej)

Nazwa polska Nazwa polska historyczna Nazwa niemiecka Nazwa niemiecka po zmianie Nazwa rosyjska (litewska)
Alembork Allenbork, Łynobork Allenburg - Drużba (od 1947)
Cynty - Zinten - Korniewo (od 1947)
Darkiejmy - Darkehmen Angerapp (od 16.07.1938) Oziersk (od 1947)
Domnowo - Domnau - Domnowo (od 1947)
Ejtkuny - Eydtkuhnen - Czernyszewskoje (od 1947)
Frydląd Fryląd Friedland - Prawdinsk (od 1947)
Gąbin Głąbin Gumbinnen - Gusiew (od 07.09.1946)
Gierdawy Gierdaw Gerdauen - Żeleznodorożnyj (od 1947)
Iława Pruska Iławka Preussisch Eylau - Bagrationowsk (od 1947)
Jędrzychowo - Heinrichswalde - Sławsk (od 1947)
Klapaty - Klapaten Angerwiese (od 16.07.1938) Krasnoje Sieło
Kraupiszki - Kraupischken Breitenstein (od 16.07.1938) Ulianowo (od 1947)
Królewiec - Königsberg - Kaliningrad (od 04.07.1946)
Krzyżbork - Kreuzburg - Sławskoje (od 1947)
Labiawa Labiewo Labiau - Polessk (od 1947)
Melkiejmy - Melkehmen - Kalinino (od 1947)
Nordenbork - Nordenburg - Kryłowo (od 1947)
Palmniki - Palmnicken - Jantarnyj (od 1947)
Pilawa Piława Pillau - Baltijsk (od 1947)
Piłkały - Pillkallen Schlossberg (od 16.07.1938) Dobrowolsk (od 1947)
Ragneta - Ragnit - Nieman (od 1947)
Rominty Wielkie - Gross Rominten Hardteck (od 16.07.1938) Krasnolesje (od 1947)
Rybaki Fiszewo, Fiszhuzy Fischhausen - Primorsk (od 1947)
Skajzgiry - Skaisgirren Kreuzingen (od 16.07.1938) Bolszakowo (od 1947)
Stołupiany - Stallupöhnen Ebenrode (od 16.07.1938) Niestierow (od 1947)
Szyrwinta - Schirwindt - Kutuzowo (od 1947)
Świętomiejsce Święta Siekierka, Świętomiejsc Heiligenbeil - Mamonowo
Tapiawa Tapiewo Tapiau - Gwardiejsk (od 1947)
Tolminkiejmy Tolmingiany Tollmingkehmen Tollmingen (od 16.07.1938) Czystyje Prudy (od 1947)
Turowo - Tharau - Władimirowo (od 1947)
Tylża - Tilsit - Sowietsk (od 1947)
Waldkerma - Waldkerme Piontken (od 16.07.1938) Pogranicznoje
Warniki - Warnicken - ?
Welawa Iława nad Preglem Wehlau - Znamiensk (od 1947)
Wystruć Instruć Insterburg - Czerniachowsk (od 1947)
- - Allenau - Porieczje (od 1947), lit. Alnava
- - Brittanien - Szeglowka Nowaja
- - Budehlischken Hoheneiche (od 16.07.1938) ?
- - Cranz - Zielenogradsk (od 1947)
- - Cranz-Beek - ?
- - Doristhal - ?
- - Ellerkrug - Chrabrowo
- - Gaffken - Parusnoje
- - Georgenau - Roszczino
- - Georgenburg - Majowka (od 1947)
- - Germau - Russkoje (od 1947) lit. Girmava
- - Gross Dirschkeim - Domskoje (od 1947)
- - Gross Holstein - Priegolskij
- - Gross Raum - Riabinowka
- - Gross Wohnsdorf - Kurortnoje (od 1947)
- - Grosshof - ?
- - Grumbkowfsfelde - Prawdino
- - Juckeln Buchhof ?
- - Karkeln - Mysowka (od 1947)
- - Kauschen Horstenau (od 16.07.1938) ?
- - Klauschen Wetterau (od 16.07.1938) ?
- - Kobbelbude - Swietłoje (od 1947)
- - Kumehnen - Kumaczewo (od 1947)
- - Laptau - Muromskoje (od 1947), lit. Laptava
- - Lasdehnen Haselberg (od 16.07.1938) Krasnoznamiensk (od 1947)
- - Löwenhagen - Komsomolsk
- - Marienhof - Romanowo
- - Mehlauken Liebenfelde (od 16.07.1938) ?
- - Naujeninkgen Neusiedel (od 16.07.1938) ?
- - Neuhausen - Gurjewsk (od 1947)
- - Neukuhren - Pionierskij (od 1947)
- - Norkitten - Mieżdurieczje (od 1947)
- - Peyse - Bałtijskij Les
- - Piplin Timberhafen (od 16.07.1938) ?
- - Podewitten - ?
- - Postnicken - Zaliwnoje (od 1947)
- - Powayen - Szipowka
- - Powunden - Chrabrowo
- - Prawten - ?
- - Puschdorff - Puszkarewo (od 1947)
- - Rantau - Romanowo
- - Rauschen - Swietłogorsk (od 1947)
- - Rauschen Düne - Swietłogorsk II
- - Rauschen Ort - Swietłogorsk I
- - Rautenberg - Uzłowoje (od 1947)
- - Saalau - Kamienskoje (od 1947), lit. Selva
- - Schaaksvitte - Kaszirskoje (od 1947)
- - Seckenburg - Zapowiednoje (od 1947)
- - Stablack - Dołgorukowo
- - Tharau - Władimirowo (od 1947)
- - Trempen - Nowostrojewo (od 1947)
- - Uderwangen - Czechowo (od 1947)
- - Warnascheln Warnheide prawdopodobnie nie istnieje
- - Wirbeln - Szaworonkowo

| Daty budowy linii kolejowych |    | Węzły kolejowe |    | Statystyka kolei na Warmii i Mazurach - strona główna |

Sporządził Michał Kawecki na podstawie - patrz: źródła