Uzupełnienie do statystyki kolei w województwie warmińsko-mazurskim, Okręgu Kaliningradzkim (Rosja) i Rejonie Kłajpedy (Litwa):
Rejon Kłajpedy - Litwa
Nazwy miejscowości: polskie / niemieckie / litewskie (w kolejności alfabetycznej)

Nazwa polska Nazwa polska historyczna Nazwa niemiecka Nazwa niemiecka po zmianie Nazwa litewska
Bajory - Bajohren - Baiorai (od 1923)
Kłajpeda - Memel - Klaipeda (od 1925)
Lauksargi - Laugszargen - Lauksargiai (od 1923)
Pogeje - Poggen - Pagegiai
Szyłokarczma - Heydekrug - Silute (od 1923)
- - Clemmenhof Klemmenhof (od 1939) Klemiske (od 1923), Klemiskiai (1945)
- - Dawillen - Dovilai (od 1923)
- - Kollaten - Kalote (od 1923)
- - Kolleschen - Kulesiai (od 1923)
- - Laugallen - Laugaliai (od 1923)
- - Miekieten Mikieten Mikytai (od 1923)
- - Plicken - Plikiai (od 1923)
- - Pöszeiten - Pezaiciai (od 1923)
- - Schmallenigken - Smalininkai (od 1923)

| Daty budowy linii kolejowych |    | Węzły kolejowe |    | Statystyka kolei na Warmii i Mazurach - strona główna |

Sporządził Michał Kawecki na podstawie - patrz: źródła