04.08.2000
Umieszczenie krzyża na wieży kościoła - fotoreportaż

Zdjęcia Michał Kawecki

Treść Świadectwa Remontu Kapitalnego Wieży i Elewacji Kościoła


Modlitwa przed poświęceniem krzyża i podpisaniem świadectwa remontu
Poświęcenie krzyża

Kopuła z krzyżem po remoncie. Krzyż wykonali panowie Józef Gronek i Kazimierz Sokołowski
Stary krzyż i chorągiewka z widocznymi śladami otworów po kulach

Wójt gminy Danuta Kawecka podpisuje świadectwo remontu kapitalnego wieży i elewacji kościoła przed umieszczeniem w kopule
Świadectwo podpisuje Proboszcz ks. kan. Edward Burczyk

Moment umieszczenia świadectwa w kuli - podstawie krzyża
Umieszczono tam także książkę z monografią Starych Juch i parafii Stare Juchy

Uczestnicy uroczystości
Krzyż z podstawą gotowy do wciągnięcia na wieżę

W drodze na wieżę
Jeszcze chwila...

I już na miejscu
 

Powrót |   | Strona główna parafii |