Pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Ekonomicznej Parafii Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach

Odbyło się w dniu 7.03.2000 r. i poprowadził je Przewodniczący Rady Ks. Kanonik Edward Burczyk.

Porządek spotkania:
1. Powitanie Radnych
2. Odczytanie Dekretu Księdza Biskupa
3. Zaznajomienie Radnych z obowiązkami Parafialnej Rady Ekonomicznej
4. Wybór Zastepcy Przewodniczącego, Sekretarza i Księgowej PRE
5. Sprawy remontu kościoła
6. Sprzedaz gruntów parafialnych położonych we wsi Gorło
7. Ustalenie daty zaprzysiężenia PRE
8. Wolne wnioski.

Ad. 2
Dekret Księdza Biskupa Wojciecha Ziemby o powołaniu Parafialnej Rady Ekonomicznej Parafii Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach.
Ad. 4
Na Zastępcę Przewodniczącego PRE wybrano Wójta Gminy Danutę Kawecką, Sekretarza - Stefana Łubowicza, Księgową - Bożenę Kozłowską. Kadencja PRE potrwa 5 lat.
Ad. 5
Ustalono, iż remont wieży i elewacji kościoła rozpocznie się pod koniec marca 2000 r.
Ad. 6
Zadecydowano o przeznaczeniu do sprzedaży gruntów parafialnych zgodnie z operatem sacunkowym sporządzonym przez Rzeczoznawcę.
Ad. 7
Datę zaprzysiężenia PRE ustalono na 30.04.2000 roku, o godzinie 10.30.

Na zakończenie posiedzenia Ksiądz Kanonik Edward Burczyk poinformował obecnych, iż 6 III 2000 roku upływa 35 lat od rozpoczęcia jego pracy w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach. Odmówiono także modlitwę w intencji zmarłego 27 XII 1999 roku Radnego Alfreda Kawy.


Powrót |   | Strona główna parafii |