Msze ekumeniczne 9 - 11 września 1998 roku

               Inicjatorem tego historycznego wydarzenia był Paul Potrzeba ze Wspólnoty Powiatowej Dawnych Mieszkańców Ełku w Niemczech. Przygotowania rozpoczęto gdy w marcu 1998 roku Biskup Ełcki Wojciech Ziemba wyraził zgodę na odprawienie w kościele w Starych Juchach mszy ekumenicznej. Uczestniczyli w nich aktywnie także Proboszcz Ksiądz Kanonik Edward Burczyk i Urząd Gminy Stare Juchy.
               Podczas pierwszej ze mszy, w piątek 9 września w kościele zgromadziło się blisko 200 uczestników nabożeństwa, obecnych mieszkańców parafii oraz licznie przybyłych z Niemiec jej dawnych mieszkańców. Dwujęzyczną (niemiecki i polski) mszę o błogosławieństwo Boże Narodom Polski i Niemiec, oraz wszystkim chrześcijanom którzy mieszkali i mieszkają w Starych Juchach odprawili Proboszcz Edward Burczyk, oraz mieszkający w Niemczech, a pochodzący ze Szczecinowa Pastor Joachim Mazomeit. Na organach grał pochodzący z Borzym koło Ełku Erich Piasetzki, zamieszkały obecnie w Berlinie. Wspomagał go swoim śpiewem Marek Chacholski z Biskupca.

Od lewej: Proboszcz Ksiądz Kanonik Edward Burczyk, Wójt Gminy Stare Juchy Danuta Kawecka oraz Pastor Joachim Mazomeit

               Na wstępie mszy Wójt Gminy Danuta Kawecka i Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej Dawnych Mieszkańców Ełku Gerd Bandilla pozdrowili wszystkich byłych i obecnych mieszkańców parafii Stare Juchy. Podczas nabożeństwa pochodzący z miejscowości Płowce rodzina Willutzki podarowała dla kościoła w Starych Juchach kielich mszalny z pateną i puszkę do komunikantów. Dary te ofiarowano jako pamiątkę pierwszej mszy ekumenicznej w historii parafii i symbol pojednania Niemców mazurskiego pochodzenia i Polaków mieszkających na Mazurach. Piątkowe nabożeństwo zakończył organowy koncert muzyki poważnej.

Wójt Gminy Stare Juchy Danuta Kawecka i Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej Dawnych Mieszkańców Ełku Gerd Bandilla

               Podczas drugiej, niedzielnej ekumenicznej mszy Ksiądz Proboszcz Edward Burczyk poświęcił odnaleziony po wojnie na wieży kościelnej przez Jana Kaweckiego dzwon - sygnaturkę rodziny Willutzki'ch. Dzwon ten zawieszony został w domu parafialnym w wieżyczce nad kaplicą.


Powrót |    | Strona główna parafii |