Nowy Dziekan Dekanatu p.w. Świętej Rodziny w Ełku

27 października 2000 roku Ks. Biskup Wojciech Ziemba mianował Ks. Kan. Edwarda Burczyka, Proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach Dziekanem Dekanatu p.w. Świętej Rodziny w Ełku:

EPISCOPUS LICCANENSIS

Ełk, 27 października 2000 r.

Nr 3479/00

  Przewielebny Ksiądz Proboszcz
Ks. Kan. Edward Burczyk
Stare Juchy

                Po wysłuchaniu zdania zainteresowanych, na mocy przepisu kan. 553 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mianuję Przewielebnego Księdza na okres 5 lat

DZIEKANEM

DEKANATU P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W EŁKU

                Do obowiązków Przewielebnego Księdza Dziekana będą należały sprawy wynikające z kan. 555 par. 1-4 KPK oraz ze Statutu Księży Dziekanów Diecezji Ełckiej.

                Dekret wchodzi w życie dnia 28 października 2000 roku.

                Na dalszy trud w posługiwaniu Kościołowi Chrystusowemu Diecezji Ełckiej, Przewielebnemu Ksiedzu Dziekanowi, z serca błogosławię.

Podpisali: Bp Wojciech Ziemba Biskup Ełcki
i Ks. Adam Łosiewski Wicekanclerz Kurii

Poczytaj

Powrót |   | Strona główna parafii |