Kościoły i parafie gminy Stare Juchy - rysunki Jana Kaweckiego


Kościół w Starych Juchach

Kościół w Starych Juchach          Kościół i jego herb. Rysunek z 1965 roku. To prawdopodobnie herb Pełkowskich - rodziny szlacheckiej polskiego pochodzenia, opiekunów tutejszej świątyni, wymalowany jest na sklepieniu kościoła w Starych Juchach. Nad herbem znajdowała się niegdyś wymalowana wstążka z niemieckim napisem, iż jest to herb tutejszego ołtarza.

Kościół w Starych Juchach Widok od północnego wschodu

Kościół zimą, 21.03.1965 r.

Kościół w Starych Juchach zimą

Dzwon kościoła w Starych Juchach          Dzwon kościoła parafilanego w Starych Juchach odlany został w 1647 roku, o czym mówi umieszczony na nim napis, na tabliczce: "Anno 1647 Michal mich gegossen das Feuer Glosum Dorman in Königsberg". Górna krawędź dzwonu posiada inny napis pochodzący tego samego czasu: "Hor Seine Stimme 1647 - Gott Ruft Durch Das Volck Zu Sich" ("Słuchaj jego głosu 1647 - Bóg przeze mnie wzywa lud do Siebie"). Poniżej napisu odlane są płaskorzeźby dekoracyjne, a na środku kilka figur.

Inne kościoły

Kościół w Grabniku          Kościół w Grabniku. W 1565 roku wybudowany zostaje tam drewniany kościółek. W 1700 roku budowla drewnianego kościoła zaczęła grozić zawaleniem. W 1709 roku w parafii urządzono składkę, zebrane pieniądze nie wystarczyły jednak na remont. Dopiero w 1713 roku rozpoczyna się budowa nowego budynku kościoła. Parafianie nie uzyskują jednak zgody na zakup nowego drewna, dlatego część budowli (dach i dzwonnica) pozostaje w złym stanie. Dalsza część przebudowy kościoła dokonana została w latach 1730-39. Budowa drewnianej dzwonnicy zakończyła się w 1754 roku. W latach 1774-89 przeprowadzono dodatkowo remont dachu kościoła, uszkodzonego podczas silnej burzy.

Klusy - panorama wsi. W głębi Kościół          Panorama wsi Klusy, w głębi kościół. Rysunek z 1957 roku.
Pierwszy kościół zbudowano w Klusach prawdopodobnie już w 1454 roku. W 1754 roku kościół był już ruiną i niedługo potem odbudowano go. Spłonął w 1858 roku, a obecna budowla pochodzi z 1884.

Kościół w Zelkach          Kościół w Zelkach. Pierwszy kościół ewangelicki zbudowany został w 1564 roku. Kościół uległ zniszczeniu w 1840 roku, prawdopodobnie samoistnemu. Obecny budynek pochodzi z lat 1843-44. Zbudowany został według projektu Fryderyka Schinkla z cegły i kamienia polnego. Podczas I wojny światowej budynek doznaje uszkodzeń, które usunięto w latach 1920-1922, przy tej okazji całkowicie przebudowując kościół.

Historia |   | Dawne kościoły filialne |   | Podstawowe dane |   | Rysunki Jana Kaweckiego |   | Zdjęcia |

Stare Juchy |

Opracowanie stron Michał Kawecki