Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach

Podlega Dekanatowi Świętej Rodziny w Ełku
Funkcje proboszcza pełni obecnie Ks. Kan. Bogusław Kossakowski
Wg stanu na 1 maja 1999 roku liczy 1460 katolików, na ogólna liczbę 1500 mieszkańców
Posiada kaplice filialne: w Skomacku Wielkim i pw. św. Brata Alberta w Rożyńsku
Parafii podlegaja wsie: Klusy, Pistki, Ogródek, Ostrów, Rogalik, Rostki, Rożyńsk, Ruska Wieś, Skomack Wielki.
Adres: 19-323 Klusy, tel. (087) 423 79 91
Klusy - panorama. W głebi kościół

               Już w 1354 roku w okolicy Klus miał sie znajdować klasztorek zgromadzenia zakonnego Clausula Mariana. Od niego ma właśnie pochodzić nazwa miejscowości Klusy. Pierwszy kościół zbudowano w Klusach prawdopodobnie już w 1454 roku. W 1530 roku istniała tu szkoła parafialna. Legenda głosi, iż w pobliżu kościoła w Klusach miał się znajdować kamień z odciskiem diabelskiej łapy. Ślad ten pozostawił diabeł, którego proboszcz Wiśniewski wypedził egzorcyzmami z jednej ze swych parafianek w 1640 roku. Dla kamienia tego miał zawdzięczać kościół ocalenie podczas najazdu tatarskiego w 1656 roku, gdyż Tatarzy bali się do niego zbliżyć. W późniejszym okresie kamień ten posłużył do budowy nowego kościoła. W 1754 roku kościół był już ruiną i niedługo potem odbudowano go. Spłonął w 1858 roku, a obecna budowla pochodzi z 1884. Parafię utworzono w 1487 roku. Erygowano w 1972 roku.


Dawne kościoły filialne parafii St. Juchy |    | Strona główna parafii Stare Juchy |    | Stare Juchy |

Tekst - Michał Kawecki