Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Grabniku

Podlega Dekanatowi Świętej Rodziny w Ełku
Wg stanu z 1 maja 1999 roku liczy 930 katolików na 1030 mieszkańców.
Posiada filialną kaplicę w Woszczelach.
Parafii podlegają wsie: Czerwonka, Grabnik, Królowa Wola, Małkinie, Rogale, Woszczele.
Adres: 19-332 Woszczele, Grabnik, tel. (087) 619 42 85

               Parafia w Grabniku powstała w 1484 roku, jest więc straszą od parafii w Starych Juchach. Z zachowanych dokumentów wiadomo, iż w 1564 roku proboszczem w tej parafii był Mateusz Ricolowius. W 1565 roku wybudowany zostaje tam drewniany kościółek. W sprawozdaniu z wizytacji 15 października 1579 roku biskup Jan Wigand wspomina o istnieniu drewnianego kościoła w Grabniku oraz zabudowań proboszcza o nazwisku Jan Schultz. Ówczesny budynek szkolny nie spełniał wymagań na nim ciążących, biskup nakazał więc budowę nowego. Zimą tego roku dostarczone zostało w tym celu drewno z lasu państwowego, a nowy budynek powstał w następnym roku. Plebania, stajnia i stodoła spłonęły w 1622 roku, zostały też niebawem odbudowane. Podczas najazdu w październiku 1656 roku, Tatarzy docierają do Grabnika. Kościół i szkoła parafialna, jako jedne z nielicznych budynków we wsi, nie uległy wówczas zniszczeniu. Proboszcz uniknąć miał śmierci chowając się jakoby pod mostem, gdzie przeczekał najazd. W 1700 roku budowla drewnianego kościoła zaczęła grozić zawaleniem. W 1709 roku w parafii urządzono składkę, zebrane pieniądze nie wystarczyły jednak na remont. W 1713 roku rozpoczyna się budowa nowego budynku kościoła. Parafianie nie uzyskują jednak zgody na zakup nowego drewna, dlatego część budowli (dach i dzwonnica) pozostaje w złym stanie. Na domiar złego zawaleniem grozić zaczyna również budynek szkolny. Mieszkańców nie stać ani na solidny remont drewnianej wieży kościoła, ani szkoły. Dopiero na prośbę starosty ełckiego w 1720 roku król Fryderyk Wilhelm I wyraża zgodę na remont. Przebudowa kościoła i szkoły dokonana została w latach 1730-39. Budowa drewnianej dzwonnicy zakończyła się w 1754 roku. W latach 1774-89 przeprowadzono dodatkowo remont dachu kościoła, uszkodzonego podczas silnej burzy.Obejrzyj większe zdjęcie
              Zachowany do dzisiaj budynek kościoła pochodzi z 1865 roku, kiedy to dokonano gruntownej restauracji starego. Z poprzedniego budynku zachowane zostały jedynie, pochodzące jeszcze z 1565 roku, fundamenty i podpiwniczenie wieży. Nowy budynek poświęcony został w 1867 roku. Szkoła parafialna założona została w Grabniku przed 1579 rokiem, gdyż wspominana była w sprawozdaniu z odbytej wówczas wizytacji biskupa. Od 1835 roku jest to szkoła dwuklasowa. Pod koniec XIX wieku parafia liczyła 2275 osób, wśród których było 325 Niemców. Dawniej znajdowały się w Grabniku dwa dzwony z lat 1661-1686 (zabrane stąd podczas pierwszej wojny światowej w celu przetopienia na potrzeby wojska, obecnie znajdują się na terytorium Niemiec); był też świecznik "pająk" z napisem "Matias Kruszewsky - 1697". W 1926 parafia Grabnik liczyła 2090 osób i obejmowała wsie: Grabnik, Bienie, Czerwonkę, Guzki, Lepaki, Królową Wolę, Małkinie i Woszczele.

              W latach 1945-1963 kościół podlegał parafii w Ełku, od 1963 należy do parafii w Starych Juchach. Na kościół katolicki wyświęcony zostaje ponownie w 1946 roku zaś w 1958 roku erygowany pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Od 1963 roku duszpasterzem parafii zostaje wikary parafii Stare Juchy, Romuald Czajewski. Od tego momentu, dzięki ofiarności parafian, udało się zdobyć dom na plebanię, dokonać remontu oraganów i posadzki w kościele. Kościół w Grabniku obejmuje sześć wsi: Grabnik, Karlewo, Małkinie, Chrzanowo, Bienie, Rogale, Królową Wolę, Woszczele i Czerwonkę. Obok kościoła, przy drodze znajduje się duży pomnik w kształcie walca, z wypisanymi nazwiskami poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców parafii. W pobliżu kościoła, przy szosie do Ełku położony jest cmentarz wojskowy z I wojny światowej. Kiedyś znajdował się tu granitowy pomnik, ze złoconymi napisami, poświęcony setkom żołnierzy tu pochowanych. Pomnik został wysadzony w powietrze w latach sześćdziesiątych tego wieku, z polecenia władz PRL. Status samodzielnej parafii w powojennych latach uzyskał kościół w Grabniku 21 lipca 1982 roku, kiedy to parafię w erygował Ks. Biskup Jan Obłąk, Biskup Warmiński.

Proboszczowie parafii Grabnik

1. ? od 1484 roku
2. Mateusz Richolowius od 1565 do 1567
3. Jan Schultz od 1567 do 1589
4. Tomasz Miechowius od 1588 do 1604, 1588-1589 adiunkt
5. Jakub Eichler od 1604 do 1637
6. Krzysztof Neffel od 1637 do 1657
7. Jakub Mrongowiusz od 1657 do 1694
8. Jerzy Adami de Kordecki od 1688 do 1704, 1688-1694 adiunkt
9. Andrzej Wedecke od 1704 do 1743, 1704 adiunkt
10. adiunkt Michał Siemien od 1725 do 1733
11. Paweł Gregorovius od 1743 do 1769
12. Mateusz Marcus od 1769 do 1803 (?) 1812, 1769 adiunkt
13. ad. Fryderyk Tymoteusz Krieger od 1812 do 1813
14. Krystian Sadowski od 1813 do 1824
15. Jan Gottlieb Marcus od 1824 do 1833
16. Karol Fr. Michał Otterski od 1834 do 1865
17. Adolf Fr. Otto Skreczka od 1865 do 1883
18. Fryderyk Henryk Edward Bylda od 1889 do 1908, 1886-1889 administrator
19. Ernest Edward Jacobi od 1909 do 1926
20. Hermann Rahnenführer od 1930 do stycznia 1945
21. Stanisław Rogowski od 1982 roku do 30 VI 2002
22. Marek Janowski od 1 lipca 2002 r.

Wikariusze parafii Grabnik

1. Romuald Czajewski - od 1963 r. do 1971 r.
2. Stanisław Rogowski - filia w Grabniku od 1971 r. do 1982 roku


Dawne kościoły filialne parafii St. Juchy |    | Strona główna parafii Stare Juchy |    |  Stare Juchy |

Tekst i zdjęcia - Michał Kawecki